Barvalipe program političke edukacije 2018-2019

Svi elementi Barvalipe programa u Srbiji organizovani su oko jednog zajedničkog imenitelja – političke edukacije mladih Roma i Romkinja uzrasta od 25 do 35 godina. Četiri skupa programskih aktivnosti definišu Barvalipe školu:

1) predavanja i radionice usmerene ka političkom obrazovanju;
2) pisanje članaka za web platformu Barvalipe Srbija;
3) organizacija javnih debata;
4) radna praksa u različitim organizacijama i institucijama.

Naglasak Barvalipe programa sastoji se u najvećem delu od predavanja i javnih diskusija sa ciljem pružanja i razmene elementarnih uvida iz domena političko-ekonomske i socijalne istorije, sa dodatnim fokusom na aktuelne društvene procese. Znanje o osnovnim političkim pojmovima, principima i pravcima, razlikama među njima i društvenim efektima koji su rezultat sprovođenja određenih politika, neophodno je kako bi se snašli u moru pluripolitika i znali koje su od njih progresivne a koje retrogradne. S obzirom da ovakva vrsta znanja skoro da nije bila uopšte razvijana na sistematski način unutar romskog pokreta, ovakvim programom političke edukacije želimo da produbimo postojeće političke procese i kritički razmotrimo kako predistoriju aktuelne politike u Srbiji, tako i međunarodne političke procese koji determinišu nacionalne politike u najvećoj mogućoj meri.

Poruka Barvalipe škole sastoji se u konstataciji da romska zajednica treba ljude od integriteta koji će se boriti za uspostavljanje demokratskih pravila u budućem romskom pokretu, i koji su u stanju da organski povežu interese Roma zajednice. Trebamo ljude koje će na temelju istinske solidarnosti moći prepoznati i povezati različite društvene borbe koje bi mogle ujediniti različite progresivne snage u društvu. Potrebni su nam kompetentni ljudi koji razumeju korene ekonomske deprivacije Roma i Romkinja i koji su u stanju da sintetišu različite probleme i predlože konkretna rešenja. Potrebni su nam samosvesni ljudi koji su artikulisani u njihovoj argumentaciji, koji znaju problematizovati društvene odnose na racionalan način, koji su sigurni, ali ne i plitki, koji imaju jasnu stratešku viziju i koji su svjesni da su na istom zadatku. Trebamo ljude koji su ukorenjeni u bazi, koji uviđaju važnost stvaraja saveza s progresivnim društvenim grupama kako bi ostvarili zajedničke ciljeve i koji su spremni boriti se za socijalnu pravdu i bolji svet. Da bi se takvi ljudi razvili moramo raditi na stvaranju čvrste veze između romskih učesnika škole u smislu deljenja znanja, međusobnog poverenja, podrške i afirmacije (organizacijske i lične), solidarnosti i zajedničkog i saradničkog rada.

Barvalipe program zastupa prednosti takvih vrednosti u svakom koraku. On nudi široko političko obrazovanje kroz predavanja i radionice, mogućnost otvorenog kritičkog pristupa postojećim političkim praksama kroz raspravu u javnom prostoru, uključivanje svih Barvalipe generacija kroz učestvovanje u školi, zajedničke javne akcije kroz inicijative studenata, organiziranje javnih rasprava i kreativni zajednički rad u sklopu uredništva Barvalipe web stranica (pisanje članaka, reportaža, intervjua, istraživanja), zajedničke kampanje s drugim progresivnim društvenim snagama o relevantnim pitanjima (novi predlozi zakona, sprovođenje nove Strategije za socijalno uključivanje Roma, diskriminacijske politike itd.), aktivno učestvovanje u uredništvu godišnjeg časopisa Barvalipe itd.

Još jedna od prednosti ovog programa, pored svega navedenog, jeste prilika da mladi Romi i Romkinje steknu dugoročna prijateljstva i na taj način, zajedničkim snagama, podignu svest o važnosti ličnog doprinosa i posvećenosti Roma svom narodu.